Погода в Вінниці » Україна
 
 
 

Flag Counter

Наші друзі

 

 

Назва спеціалізації
1-й рівень вищої освіти
Бакалаврат
2-й рівень вищої освіти
Магістратура
3-й рівень вищої освіти
Докторантура
Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології Освітньо-професійна програма Освітньо-професійна програма Освітньо-наукова програма
Інженерія якості продукції Освітньо-професійна програма Освітньо-професійна програма

 

 

Вимірюй все, що доступне вимірюванню та роби доступним все, що недоступне йому.

Галілей

                                                                                                                                                                                                                                              Кожна річ відома настільки, наскільки її можливо виміряти.

лорд Кельвін

                                                                                                                                                                                                    Наука починається з моменту початку вимірювання. Точна наука немислима без міри !

Д.І. Менделеев

   

Абітурієнту

Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА) готує фахівців за спеціалізаціями (освітніми програмами) “Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології” та “Інженерія якості продукції” спеціальності 152 Інформаційно-вимірювальні технології (Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" і входить за результатами рейтингування з наукової та освітньої діяльності в п’ятірку кращих випускових кафедр ВНТУ.

Інтеграція України в СОТ та ЄС вимагає високоякісної, конкурентоспроможної продукції, що відповідає міжнародним вимогам. Це можливе при використанні новітніх технологій, а також відповідного рівня знань, професійної технічної підготовки фахівців вказаних спеціалізацій.

Висококваліфікований колектив кафедри МПА, яку очолює доктор технічних наук, професор, академік Академії Метрології України Кучерук Володимир Юрійович, здійснює підготовку фахівців з сучасних комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних та керуючих систем, які застосовують практично у всіх секторах науково-промислового комплексу України, а також фахівців у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та систем управління якістю. Особлива увага приділяється застосуванню програмованих контролерів, мікропроцесорних систем та комп’ютерів в процесах контролю якості різноманітної продукції, автоматизації технологічних процесів.

Основною метою підготовки фахівців зі спеціалізації «Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології» є формування висококваліфікованих фахівців, які можуть працювати з сучасними мікропроцесорними засобами вимірювання, застосовувати сучасні комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології, володіти математичними методами обробки результатів вимірювань, розробляти мікропроцесорні засоби вимірювальної техніки, досягати необхідної якості вимірювальних процесів та здійснювати їх метрологічне забезпечення.

Основною метою підготовки фахівців зі спеціалізації «Інженерія якості продукції» є теоретична та практична підготовка висококваліфікованих фахівців з якості продукції, у тому числі – з якості програмного забезпечення. Реалізація цієї мети полягає у вихованні професіоналів, які мають європейські орієнтири щодо необхідності впровадження сучасних методів управління якістю продукції та послуг, тестування та забезпечення якості програмного забезпечення, систем забезпечення якості продукції.

Випускники за такими спеціалізаціями користуються значним попитом на сучасних підприємствах та фірмах.

Що таке інформаційні технології у вимірювальній техніці?

Інформаційні технології– це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних з метою збирання, опрацювання, передачі, зберігання, відтворення і використання інформації в інтересах її користувачів. У вимірювальній техніці ІТ – це збір інформації від сенсорів, опрацювання її вбудованими мікропроцесорними засобами, вироблення керуючих дій та зв’язок з комп’ютером. Це розробка апаратно орієнтованого програмного забезпечення для мікроконтролерів, ARM, DSP, PLIS, PLC, а також комп’ютерних систем.

Навчання студентів на кафедрі МПА здійснюється у спеціалізованих навчально-наукових лабораторіях на сучасному обладнанні, яке надається ВНТУ провідними закордонними компаніями. Якісну підготовку студентів також гарантує впровадження у навчальний процес результатів наукових досліджень кафедри, в яких студенти приймають активну участь.

При кафедрі також функціонує гурток з вивчення програмованих роботів MindStorm всесвітньо відомої фірми Lego. Проводяться заняття з вивченню німецьких програмованих логічних контролерів VIPA у міжкафедральній спеціалізованій навчальній лабораторії корпорації SV Altera.

Результати наукових робіт викладачі та студенти кафедри постійно виносять на широке наукове обговорення в рамках семінарів та різних науково–технічних конференцій, зокрема на міжнародній науковій конференції “Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах”, яка організовується кафедрою.

Кафедрою налагоджено тісні зв’язки з провідними науковими та виробничими підприємствами України та зарубіжжя. Серед них: Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Bialo, Poland), Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow (Warscawa, Poland), Съюз на метролозите Бъалгария (Софія, Болгарія), Національний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Харьківський національний університет радіоелектроніки, Національний авіаційний університет, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, Академія метрології України, ДП «Укрметртестстандарт» та багато інших. Діє філія кафедри у ДП "Вінницястандартметрологія", що дозволяє вести підготовку фахівців на робочих місцях, обладнаних високоточним сучасним вимірювальним обладнанням.

Кафедра також велику увагу приділяє інтелектуально-творчому розвитку студентів, сприяє проведенню розважально-спортивних заходів, усвідомленню студентами необхідності самовдосконалення у професійному житті, необхідності постійного фахового та культурного росту.

Якщо Ви станете нашими студентами, то на основі фундаментальної освіти, наукового досвіду, вміння працювати і відпочивати Ви отримаєте всі умови для самореалізації на ринку праці.

Випускники кафедри МПА підготовлені для науково-дослідної діяльності в галузі розроблення методів та засобів забезпечення і контролю якості продукції, її стандартизації і сертифікації; виробничої діяльності на приладобудівних і інших підприємствах; адміністративної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах; метрологічного забезпечення виробництв; педагогічної діяльності в сфері метрології, якості, стандартизації і сертифікації; господарської діяльності в установах, закладах і підприємствах, що займаються питаннями вимірювання, контролю та забезпечення якості, розробників апаратного та програмного забезпечення мікропроцесорних систем, інженерів якості апаратного та програмного забезпечення різноманітних комп’ютерних систем.

Сфери працевлаштування

 • підприємства всіх галузей промисловості – інженер, технолог, керівник підрозділу;
 • ІТ-компанії – розробник програмного забезпечення для мікроконтролерів, ARM, DSP, PLIS та комп’ютерних систем.
 • конструкторські бюро, науково-дослідні інститути – розробник, дослідник;
 • центри з метрології, стандартизації та сертифікації – метролог;
 • екологічні установи -інженер-метролог;
 • військова галузь;
 • навчальні заклади.

        Наші випускники можуть обіймати посади:

 • директора з якості;
 • CEO;
 • інженера-програміста;
 • менеджера-адміністратора систем керування якості продукції;
 • інженера-метролога;
 • інженера з сертифікації та стандартизації;
 • інженера з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
 • інженера якості програмного забезпечення;
 • експерта з контролю якості виробів;
 • експерта-аудитора з сертифікації;
 • експерта із стандартизації та метрології;
 • експерта служби державного нагляду (контролю);
 • митного експерта;
 • наукового співробітника;
 • викладача в навчальному закладі та ін.

Студенти забезпечуються гуртожитками з доступом до інтернету. Детальніше з умовами прийому Ви можете ознайомитися у приймальній комісії університету.

Умови вступу

Чекаємо на Вас, наші молоді друзі, майбутні академіки, провідні інженери, наукові співробітники та висококваліфіковані фахівці

 

 

Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".