Конференція ВКДТС-2019

 

5-а Міжнародна наукова конференція

ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

(ВКДТС – 2019)

Тези доповідей конференції ВДКТС-2019

Робоча програма конференції ВКДТС-2019

Запрошення для учасників конференції ВКДТС-2019

Перше інформаційне повідомлення та вимоги до матеріалів
Вінниця, 29 – 31 жовтня 2019 року

 • Організатори конференції:
 • Міністерство освіти і науки України
 • Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
 • Академія метрології України
 • Новий університет Лісабону
 • Державне підприємство Науково-дослідний інститут “Система”
 • Державне підприємство “Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”
 • Учбово-науковий центр «Паллада»

Конференція присвячена пам’яті завідувача кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ, доктора технічних наук, професора Володимира Поджаренко. Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.

До участі в конференції запрошуються: представники підприємств (організацій), студенти, аспіранти, докторанти, викладачі та співробітники ВНЗ, вчені та всі зацікавлені особи.

Напрямки роботи конференції:

 • Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики
 • Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори
 • Прилади та методи контролю речовин, матеріалів та виробів
 • Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання, контролю та діагностики
 • Інформаційно-вимірювальні системи, біотехнічні та медичні прилади і системи

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Тези доповідей будуть опубліковані до початку роботи конференції.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Голова
Грабко В.В., ректор Вінницького національного технічного університету
Заступник голови
Володарський Є.Т., Україна, Київ, Академія метрології України
Стадник Б.І., Україна, Київ, Академія метрології України
Кучерук В.Ю., Україна, Вінниця

Члени комітету:

 • Tadeusz Skubis, Poland, Silesian University of Technology
 • Waldemar Wojcik, Poland, Lublin University of Technology
 • Valentina Vassilenko, Portugal, Universidade NOVA de Lisboa
 • Zygmunt Lech Warsza, Poland, Industrial Research Institute of Automation and Measurements
 • Астахов А.С., Україна, Вінниця
 • Бісікало О.В., Україна, Вінниця
 • Васілевський О.М., Україна, Вінниця
 • Большаков В.Б., Україна, Харків
 • Дубовой В.М., Україна, Вінниця
 • Квєтний Р.Н., Україна, Вінниця
 • Косач Н.І., Україна, Харків
 • Кошева Л.О., Україна, Київ
 • Кулаков П.І., Україна, Вінниця
 • Кухарчук В.В., Україна, Вінниця
 • Микийчук М.М., Україна, Львів
 • Мокін Б.І., Україна, Вінниця
 • Мокін В.Б., Україна, Вінниця
 • Паракуда В.В., Україна, Львів
 • Петрук В.Г., Україна, Вінниця
 • Осадчук О.В., Україна, Вінниця
 • Хакімов О.Ш., Узбекистан, Ташкент

ОРГКОМІТЕТ
Голова – Павлов С.В., проректор з наукової роботи

Члени оргкомітету:

 • Богачук В.В., начальник. науково-дослідної частини ВНТУ
 • Ковтун В.В., заступник декана ФКСА з наукової роботи та міжнародного співробітництва ВНТУ
 • Севастьянов В.М., заступник декана ФКСА з навчально-методичної роботи ВНТУ
 • Возняк О.М., доцент кафедри МПА ВНТУ
 • Дудатьєв І.А., старший викладач кафедри МПА ВНТУ
 • Маньковська В.С., старший викладач кафедри МПА ВНТУ

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Подання тез та заявок до 15 жовтня
Повідомлення про включення до програми конференції до 18 жовтня
Оплата реєстраційних внесків до 25 жовтня
Початок реєстрації 29 жовтня о 9:00
Відкриття конференції 29 жовтня

Загальна сума до перерахування визначається самостійно учасниками. Для публікації доповіді 1-2 повних сторінок А4 необхідно до 25 жовтня 2019 року надіслати матеріали, оформлені згідно вимог та перерахувати 300 гривень без ПДВ за кожну доповідь. Для іноземних громадян оплата проводиться в доларах США і складає 30$, які перераховуються на рахунок Оргкомітету у гривнах по курсу НБУ на день перерахування.

У вартість реєстраційного внеску входять: участь у роботі конференції, обслуговування, обладнання та інформаційно-консультативне забезпечення. Сплачувати реєстраційні внески слід тільки після отримання повідомлення про включення до програми конференції. В разі неявки на конференцію сплачені внески не повертаються.

Реєстраційні внески потрібно сплачувати на рахунок:

 • Одержувач: УНЦ «Паллада» Код 13305876:
 • р/р 26003060505750
 • 6051002
 • Банк: ПАТ «Приватбанк» в м. Вінниці
 • МФО 302689
 • з поміткою: оргвнесок «ВКДТС-2019» без ПДВ

Без оплати представлені матеріали публікуватися не будуть!

Проживання учасників конференції планується в гуртожитку ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і окрему оплату). Вартість проживання буде повідомлена додатково.

Матеріали конференції:

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті конференції до початку роботи конференції. Матеріали доповідей, виголошені на конференції та рекомендовані до публікації, будуть опубліковані (після коригування та за додаткову оплату відповідно вимог журналу) у «Вісник ВПІ» (IndexCopernicus), «Метрологія та прилади» (IndexCopernicus), Вісник національного технічного університету України «КПІ», серія «Радіотехніка, радіоапаратобудування» (Web of Science) та «Proceeding of SPIE» (SCOPUS) відповідно до їх вимог.

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресою:

measurement.vntu@gmail.com

 • та по пошті за адресою:
 • проф. Кучеруку В.Ю.
 • кафедра метрології та промислової автоматики,
 • Вінницький національний технічний університет
 • Хмельницьке шосе, 95,
 • м. Вінниця, 21021, Україна

 

Довідки за телефонами (відповідальні секретарі):

 • Маньковська Вікторія Сергіївна, 097-722-60-08
 • Возняк Олександр Миколайович, 098-228-54-40

Матеріали минулих конференцій

2011 рік Матеріали
2013 рік Матеріали
2015 рік Матеріали
2017 рік Матеріали