Друга вища освіта

 

В умовах розвитку в Україні ринкових відносин, формування ринку праці та структурної перебудови економіки особливо актуальною стала проблема адаптації спеціалістів, які вже мають вищу освіту, до роботи в умовах трансформаційної економіки, ринкових перетворень і зростаючої конкуренції.

Навчання по другій вищій освіті у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється з 1994 р, коли було отримано відповідний дозвіл згідно наказу Міністерства освіти України №7 від 13 січня 1994 р. та державної ліцензії надання освітніх послуг.

З того часу підготовлено майже 1500 фахівців з другою вищою освітою, які знайшли відповідні робочі місця і вносять свій вклад в розбудову України.

Сьогодні, згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет може здійснювати навчання по другій вищій освіті за такою спеціальністю

7.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка”

Навчальний процес по другій вищій освіті в Інституті прогресивних освітніх технологій забезпечує професорсько-викладацький склад з 10 докторів наук та 40 кандидатів наук.

Інститут прогресивних освітніх технологій має сучасну матеріально-технічну базу та необхідне методичне забезпечення для вирішення всіх питань з організації навчального процесу по другій вищій освіті.

ІНСТИТУТ ПРОГРЕСИВНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОВОДИТЬ НАБІР АБІТУРІЄНТІВ,
ЯКІ БАЖАЮТЬ ОТРИМАТИ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

Термін навчання на денній формі – 1 рік, на заочній – 1,5 роки.

Навчання по денній формі здійснюється серед числа безробітних, набір яких на факультет проводиться спільно із Вінницькою обласною службою зайнятості.

Навчання по заочній формі здійснюється серед числа усіх бажаючих, що мають повну вищу освіту, а також студентів 5-го курсу, що мають диплом бакалавра.

Вступ на навчання відбувається за результатами співбесіди.

Спеціальність 7.091302 “Метрологія та вимірювальна техніка”

Кваліфікація: спеціаліст з метрології та вимірювальної техніки.

Основні спеціальні дисципліни: обчислювальна техніка та програмування; основи стандартизації; основи метрології та вимірювальної техніки; аналогові та цифрові вимірювальні прилади; основі сертифікації; засоби вимірювання неелектричних величин; основи мікропроцесорної техніки, мікроконтролери та ОМ, ЕОМ в ІВТ; вимірювальні перетворювачі; інформаційно-вимірювальні системи; метрологічний нагляд за засобами вимірювань; метрологічне забезпечення сертифікаційних випробувань; основи теорії похибок та обробка результатів вимірювання; кваліметрія; законодавча метрологія; контроль та управління якістю; міжнародні та європейські системи сертифікації; елементи та пристрої сучасних ІВС; ергономічні аспекти конструювання вимірювальних приладів.

Посади, які можуть обіймати випускники: інженер-конструктор; інженер-електронік; інженер-контролер; інженер із стандартизації; інженер по метрології; інженер по якості.

  • Для вступу необхідно подати такі документи:
  • копії диплома та додатку до диплома про першу вищу освіту, завірені нотаріусом або канцелярією ВНТУ (студенти 5-го курсу подають ці документи після їх отримання);
  • копію паспорта (1-й та 2-й розворот);
  • копію ідентифікаційного коду;
  • 3 фотокартки 3×4;
  • медичну довідку 086-у;
  • 4 конверти;
  • файл для документів.

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою:

ауд. 5410 (4-й поверх 5-го корпусу)

21021, Україна, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ,
ауд. 5410 (4-й поверх 5-го корпусу)
Тел.: (0432) 59-86-72
E-mail: mpa@vstu.vinnica.ua