Погода в Вінниці » Україна
 
 
 

Flag Counter

Наші друзі

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Генеральний директор АСТАХОВ Андрій Сергійович

Свою історію ДП «Вінницястандартметрологія» веде з жовтня 1925 року, коли була започаткована перша на Поділлі державна метрологічна служба — «Сьома Повірочна Палата Мір та Ваг». З того часу і дотепер служба функціонує безперервно, зберігаючи та розширюючи свої функції, спрямовані на допомогу виробникам та захист прав споживачів.

Національна система технічного регулювання — стандартизація, метрологія, сертифікація є одним з ключових інструментів, які повинні забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної продукції в нових умовах на новому якісному рівні як рівноправного партнера СОТ.

Основним завданням ДП «Вінницястандартметрологія» є проведення політики технічного регулювання в регіоні. Структура підприємства включає 5 центрів — метрологічний, сертифікаційний, випробувальний, науково-методичний, технічний центр «Еталон». ДП «Вінницястандартметрологія»надає широкий спектр послуг суб’єктам господарювання. Науково-технічний потенціал підприємства дозволяє творчо, в короткі терміни, з високою якістю виконувати роботи і надавати послуги.

ДП “Вінницястандартметрологія” — це підприємство з 88-річним досвідом роботи, де сконцентрована міцна матеріально-технічна та професійна база, направлена на задоволення потреб суб’єктів господарювання Вінницької області, України та міжнародних замовників.

Підприємство надає широкий спектр послуг. Науково-технічний потенціал підприємства дозволяє творчо, в короткі терміни, з високою якістю виконувати роботи. Вважаємо, що наше основне завдання — бути максимально корисними для підприємств, організацій та підприємців, сприяти виробництву високоякісної конкурентоспроможної продукції, усувати технічні бар’єри в торгівлі. Для цього на підприємстві з 2002 року впроваджена та сертифікована в державній системі УкрСЕПРО система управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 (сертифікат № UА 2.009.06895-12 від 08 травня 2012 р.).

З метою підтвердження якості послуг, які надаються підприємством в сфері стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, технічного супроводу засобів вимірювальної техніки та виробництва ваговимірювальної техніки вимогам міжнародних стандартів, Європейського Союзу тощо, система управління сертифікована повноважним органом Британського інституту стандартів — British Standards Institution (BSI) (сертифікат № 591828 від 31 жовтня 2012 р.). Наша компетентність і відповідність вимогам національних та міжнародних стандартів підтверджена атестатами акредитації Національного Агенства з акредитації України.

Діяльність ДП «Вінницястандартметрологія » спрямована на економічний розвиток регіону, так як тільки розвинена економіка є основою добробуту і процвітання. Наша праця є внеском у розвиток держави, наша мета — гідне місце України серед розвинених країн світу.

Метрологічний центр

Метрологічний центр — провідний структурний підрозділ ДП “Вінницястандартметрологія”, основним напрямком роботи якого є координація діяльності підприємств у забезпеченні єдності вимірювань в регіоні відповідно до вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, а також реалізація єдиної технічної політики в галузі метрології направленої на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Діяльність метрологічного центру спрямована на забезпечення високого рівня метрологічних робіт та послуг на основі впровадження сучасних еталонів та вимірювальної техніки, прогресивних методів вимірювань, які дозволяють суб’єктам господарювання Вінницької області досягати найвищого рівня якості, надійності та конкурентоспроможності товарів робіт та послуг.

Метрологічний центр:

• уповноважено на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки та визнано діяльність такою, яка відповідає вимогам технічної компетентності за ДСТУ ISO/IEС 17025;

• уповноважено на проведення державних контрольних випробувань; • акредитовано відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEС 17025 на калібрування засобів вимірювальної техніки. Технічною базою та потенціалом метрологічного центру є 624 вихідних та 1365 робочих еталонів, які забезпечують виконання повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) по одинадцяти з дванадцяти видам вимірювань. Для забезпечення потреб підприємств області, метрологічними підрозділами ДП “Вінницястандартметрологія” освоєні нові види робіт по повірці та державній метрологічній атестації сучасних приладів обліку тепла, електричної енергії, тахографів, газороздавальних колонок, аналізаторів якості молока, аналізаторів типу “Спектран”, ареометрів для нафтопродуктів, вимірювачів напруженості електромагнітного поля, трансформаторів струму та напруги на місці їх експлуатації, одно та трьох фазних електронних лічильників електричної енергії класу точності до 0.1, вимірювачів струму короткого замикання та напруги дотику, засобів вимірювальної техніки медичного призначення — електрокардіографів, фітальних моніторів, ультрафіолетових опромінювачів, апаратів ультразвукової діагностики, апаратів НЧ та лазерної терапії, приладів магнітотерапії, діоптриметрів, офтальмометрів, імуноферментних аналізаторів. Метрологічний центр допомагає у професійній діяльності картографічним, геодезичним, будівельним, землевпорядним підприємствам, виконуючи повірку тахеометрів, теодолітів, нівелірів, GPS-приймачів. Для оперативного вирішення питань з повірки засобів вимірювальної техніки на автозаправочних станціях в ДП «Вінницястандартметрологія»використовується 2 пересувних повірочних лабораторіїдля повірки паливо-роздавальних колонок. Гордістю нашого підприємства є пересувний повірочний комплекс на базі 5-вісного автомобіля DAF для повірки автомобільних ваг. Цей комплекс має можливість доставки еталонних загальною масою до 40 тон, що забезпечує найвищий рівень вимірювань під час повірки ваг максимальною масою зважування 30, 40, 50,60, 80 тон.

В останні роки створені нові робочі місця по повірці ультразвукових лічильників тепла, сигналізаторів газу, еталонних мірників, лічильників води побутових, трансформаторів струму та напруги для комерційного обліку електричної енергії та геодезичних приладів. Значно покращилась матеріально-технічна база метрологічних підрозділів. Придбання міри акустичної довжини, вимірювача потужності ультразвукового випромінювання, вимірювача потужності лазерного випромінювання, генератора «Діатест», комплекту сфер для повірки офтальмометрів забезпечило повірку ЗВТ медичного призначення.

Придбання високовольтного поділювана напруги І розряду типу ВСВН забезпечило можливість проведення атестації високовольтних установок до 110 кВ постійної та змінної напруги для підприємств Вінницької, Житомирської та інших областей України.

Фахівці центру отримали право проводити повірку та державну метрологічну атестацію вимірювально–інформаційних систем (ВІС), що дало можливість здійснювати державний метрологічний контроль за ВІС по обліку вартості телефонних розмов, по обліку природного газу та електричної енергії. На базі підприємств Вінницької області організовано 16 контрольно-повірочних пунктів, обладнаних сучасним обладнанням та еталонами, на яких проводиться повірка приладів для комерційного обліку електричної енергії, природного газу, теплової енергії, ЗВТ геодезичного призначення, вагів тощо. В забезпечення єдності та достовірності вимірювань в регіоні метрологічний центр виконує роботи з атестації вимірювальних лабораторій, які працюють у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду. Сьогодні у Вінницькій області функціонує 787 таких вимірювальних лабораторій. Це дає можливість випуску харчової та промислової продукції найвищої якості, забезпечувати екологічну безпеку, підтримувати на необхідному рівні безпечні умови праці, надавати якісні послуги для населення у тому числі у галузі охорони здоров’я. Для максимального задоволення потреб підприємств Вінницької області в засобах вимірювальної техніки, при метрологічному центрі працює магазин-виставка «Еталон». В магазині можна придбати та замовити засоби вимірювальної техніки, лабораторне та інше обладнання.

У Вінницькій області 9 підприємств виготовляють 17 типів засобів вимірювальної техніки. Співпраця ДП «Вінницястандартметрологія” з приладобудівними підприємствами області такими, як ВАТ “Ямпільський приладобудівний завод”, ТОВ “Оргтехавтоматика”, ТОВ НПВ “Гремпіс”, ТОВ НВП “Промприлад” забезпечила не тільки виготовлення сучасних ЗВТ, а й можливість експортувати цю продукцію за межі України. Високий технічний рівень, ефективність та якість виконання метрологічних робіт та послуг забезпечує висококваліфікований персонал метрологічного центру. На базі ДП “Вінницястандартметрологія” діє філіал кафедри метрології Вінницького національного технічного університету. Студенти кафедри отримують теоретичні та практичні знання у виробничих умовах. Після закінчення університету кращі випускники кафедри мають можливість працевлаштуватись на роботу в метрологічний центр.

Для підвищення кваліфікації спеціалістів — відповідальних осіб за метрологічне забезпечення суб’єктів господарювання та закладів, фахівці метрологічного центру проводять спеціалізовані семінари. За останні 2 роки 123 спеціаліста Вінницької області прийняли участь у роботі таких семінарів. Для підвищення кваліфікації спеціалістів метрологічних служб регіону в метрологічних підрозділах ДП “Вінницястандартметрологія” проводиться їх стажування, під час якого фахівці підвищують свої теоретичні знання в галузі метрології та набувають практичних навиків.

Метрологічний центр ДП «Вінницястандартметрологія»надає кваліфіковані консультації щодо застосування ЗВТ для контролю технологічних процесів, контролю якості сировини та готової продукції, щодо методик та методів такого контролю, організації діяльності вимірювальних лабораторій та їх атестації.

Сертифікаційний центр

Сертифікація, як процедура, відома з ХІХ ст., а термін “сертифікат” у перекладі з латини означає “зробив вірно”. У повсякденному житті і комерційній діяльності термін “сертифікація” став широко застосовуватись в Україні з часу створення державної системи сертифікації продукції — Системи сертифікації УкрСЕПРО як нового, ринкового інструменту технічного регулювання. До складу сертифікаційного центру входять: Орган з сертифікації продукції та послуг, Орган з підтвердження відповідності технічним регламентам та Орган з сертифікації систем управління, які акредитовані Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ EN 45011–2001 (EN 45011:1998), ISO/ІЕС 17021:2011, призначені та уповноважені в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО.

У сертифікаційному центрі функціонує система управління якістю, яка сертифікована в державній та міжнародній системах сертифікації на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 (ISO 9001), що гарантує високий технічний рівень, доступність, об’єктивність та достовірність надання послуг, а також дає можливість цілеспрямовано проводити роботи з сертифікації продукції, послуг та систем управління. З метою забезпечення оперативного управління діючою системою управління якістю впроваджено автоматизоване управління документацією системи, що передбачає використання в роботі електронних версій документів, постійне поліпшення системи та актуалізацію документів.

Роботи з сертифікації виконуються сертифікованими аудиторами і технічними експертами, які мають досвід роботи у всіх галузях, стосовно яких акредитовані, призначені та уповноважені Органи з сертифікації (ОС). Аудитори з сертифікації систем управління сертифіковані Органом з сертифікації персоналу згідно з національними вимогами гармонізованими з європейськими. ОС виконуються роботи за напрямками:

• Сертифікація систем управління якістю.

• Сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів.

• Атестація виробництв.

• Обов’язкова та добровільна сертифікація харчової продукції та продовольчої сировини.

• Обов’язкова та добровільна сертифікація промислової продукції, у тому числі:

- електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби;

- світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї;

- ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізолювальними рукоятками;

- апаратура радіоелектронна побутова;

- засоби обчислювальної техніки;

- обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;

- засоби мийні;

- будівельні матеріали, вироби та конструкції;

- техніка сільськогосподарська;

- дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя;

- засоби індивідуального захисту працівників;

- труби та балони;

- арматура трубопровідна;

- обладнання деревообробне та металообробне;

- таропакувальні вироби;

- товари з паперу шкільні та канцелярські;

- зварювальне обладнання та зварювальні матеріали;

- засоби автоматизації та механізації контрольно-касових операцій і конторське обладнання;

- кабельно-провідникова продукція.

• Добровільна сертифікація послуг, у тому числі:

- послуги з ремонту автомобілів;

- послуги з тимчасового розміщення (проживання) та послуги харчування, що надаються суб’єктами туристичної діяльності.

• Визнання результатів з сертифікації продукції, що імпортується.

• Оцінка відповідності семи технічним регламентам:

- технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання;

- технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;

- технічний регламент безпеки машин та устаткування;

- технічний регламент мийних засобів;

- технічний регламент етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії;

- технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами;

- технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд.

Орган з сертифікації продукції та послуг співпрацює з 9 акредитованими випробувальними лабораторіями Вінницької області та 8 випробувальними лабораторіями інших регіонів. Щорічно орган з сертифікації видає декілька тисяч сертифікатів відповідності на продукцію не тільки підприємств Вінниччини, а й заявників інших областей України. Більше 20 іноземних фірм з Австрії, Болгарії, Грузії, Італії, Китаю, Республіки Молдова, Німеччини, Польщі, Португалії, Російської Федерації, Румунії, Франції, Чеської Республіки, Швейцарії маркують свою продукцію знаком відповідності з кодом 022, що присвоєний Органу з сертифікації продукції та послуг ДП “Вінницястандартметрологія”. Для розширення сфери діяльності та набуття досвіду з сертифікації систем управління Орган з сертифікації сьогодні плідно співпрацює з міжнародними органами з сертифікації, акредитованими в багатьох країнах світу, такими як “Bureau Veritas”, “SGS-ICS”, “BSI” та іншими.

Випробувальний центр

Забезпечення здоров’я людини через належну якість продукції — принцип, якого дотримується ВЦ з перших днів свого заснування. Аналізуючи харчову та промислову продукцію ми намагаємось підтримати національного виробника, надаємо консультативно-методичну допомогу працівникам виробничих лабораторій, підтверджуємо якість продукції, а якщо виявляється невідповідність, допомагаємо виявити причини й усунути недоліки. Основна мета діяльності випробувального центру — забезпечення достовірності та точності результатів вимірювань і випробувань продукції шляхом виконання вимог нормативних документів щодо методів випробувань і правил застосування засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання та методик вимірювань, надання консультативно-методичних послуг щодо діяльності виробничих лабораторій, своєчасне виконання замовлень заявників у повному обсязі і з мінімальними витратами, які досягаються шляхом запровадження та постійного функціонування системи забезпечення якості випробувань. Випробувальний центр ДП «Вінницястандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам національного стандарту, гармонізованого з міжнародним ДСТУ/ISO 17025, атестат акредитації № 2Н341 від 11.05.2013 року дійсний до 10.05.2018 року. На сьогоднішній день у ВЦ функціонує 7 лабораторій:

• лабораторія фізико-хімічних випробувань харчової продукції;

• лабораторія фізико-хімічних випробувань промислової продукції;

• лабораторія хроматографічних випробувань;

• лабораторія спектральних та радіологічних випробувань;

• мікробіологічна лабораторія;

• лабораторія випробувань будівельних матеріалів;

• лабораторія молекулярно-генетичних досліджень ГМО.

Загальна кількість показників за якими проводиться аналіз продуктів харчування та промислової продукції — 304, з них:

- 75 — фізико-хімічних та органолептичних показників, які характеризують споживчі властивості продуктів харчування (сухі речовини, волога, леткі речовини, жир, білок в харчовій продукції (або сирого протеїну) здійснюється за вмістом азоту класичним методом К’ельдаля за допомогою термомінералізатора фірми «Gerhardt» (Німеччина), який вимагає особливої уваги як на етапі мінералізації продукту в сірчаній кислоті так і на етапі відгонки азоту у вигляді аміаку за допомогою апарату для відгонки з парою, загальний азот, цукор, сахароза, лактоза, редукуючі речовини, кофеїн та ін.) та показники безпеки (об,ємна частка метанолу; вміст: нітритів, нітратів, гістаміну, заліза та ін.). Фахівцями лабораторії освоєно та впроваджено нові методи визначення вмісту нікелю в жирах, фосформістких сполук в олії, кальцію в молоці, йоду в йодованій воді, оксиметилфурфуролу в соках;

34 — фізико-хімічних показники промислової продукції, а саме протеолітична активність, здатність піноутворення, стійкість піни, білястість, біорозклад поверхнево-активних речовин де використовується сучасне обладнання таке як автоматичний титратор фірми «Mettler Toledo» та рН метр «Agilent Technologies», показник концентрації водневих іонів, мийна здатність, густина, температура застигання жирних кислот, якісне число, колористична оцінка, колоїдна стабільність, термостабільність, міцність, показник заломлення, стійкість запаху, сума масових часток духмяних речовин, температура каплепадіння, кислотне і карбонільне число; масові частки: гліцерину, тіогликолевої кислоти, перекису водню, домішок нерозчинних у воді, содопродуктів, суми неомилюваних органічних речовин і неомиленого жиру від маси жирних кислот, фракцій гранул, поверхнево-активних речовин, фосфорнокислих солей, силікату натрію, карбонату чи бікарбонату натрію, активного кисню, води, пилу, хлоридів, аніон-активних речовин, сухої речовини, жирних кислот; відбілювальна здатність та ін.);

90 — показників, які визначаються хроматографічними методами:

• пестициди (залишкова кількість);

• мікотоксини;

• N-нітрозаміни;

• гормональні препарати;

• харчові добавки: підсолоджувачі (сахарин, ацесульфам калію, аспартам, цикламат), консерванти (бензоат натрiю, бензойна кислота, сорбат калiю, сорбiнова кислота, «Велькорин»), синтетичні барвники та ін.;

• вітаміни А, D, Е, С;

• токсичні мікродомішки в спиртах та горілчаних виробах; жирнокислотний та стериновий склад жирів, масел, транс-ізомери жирних кислот;

• антибіотики (хлорамфенікол (левоміцетин)).

Хроматографічна лабораторія ВЦ оснащена сучасними хроматографами іноземного виробництва, в тому числі рідинний хроматограф «Waters» та газовий хроматограф «Agilent Technologies» виробництва відомих однойменних американських компаній, які на сьогоднішній день є провідними в галузі виробництва обладнання для хроматографії. Це обладнання високого класу, має високі технічні параметри, надійність, швидкість та простоту обслуговування, деякі технічні рішення не мають аналогів і запатентовані. Оснащення приладами такого рівня забезпечує надійну ідентифікацію та визначення транс-ізомерів жирних кислот, різноманітних харчових добавок — синтетичних барвників, консервантів та інших показників безпеки харчової продукції, виявлення яких за допомогою рутинних методів та застарілого обладнання досить проблематичне або неможливе.

9 — показників солей важких металів та токсичних елементів (ртуть, миш’як, свинець, кадмій, залізо, мідь, цинк, олово, нікель);

5 — радіологічних показників: цезій-137, стронцій-90 — у продуктах харчування, калій — 40, торій — 232, радій — 226 — в будівельних матеріалах та сировині;

23 — мікробіологічних показники продуктів харчування і парфюмерно-косметичної продукції (мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), бактерії групи кишкових паличок (БГКП), Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, сульфітредукуючі клостридії, молочнокислі мікроорганізми, дріжджі, плісеневі гриби, ентерококи, ентеробактерії, збудники «картопляної» хвороби хліба (мезофільні аеробні спороутворюючі бактерії), вміст плісеней по Говарду, патогенні мікроорганізми в т.ч. сальмонелли, промислова стерильність, антибіотики (тетрациклінова група, стрептоміцин, пеніцилін, гризін, цинкбацитрацин);

Вінницька область характеризується наявністю будівельної мінеральної сировини (камінь будівельний, сировини цегельно-черепична, пісок, гравій, керамзитова сировина). В останні роки стабільно зростають обсяги виробництва будівельних матеріалів та ії номенклатура. Будівельні матеріали підлягають обов’язковій сертифікації. Проте в Вінницькій області була відсутня незалежна лабораторія для проведення сертифікаційних випробувань, а лабораторії підприємств добувної галузі не мали випробувальної бази для проведення випробувань за всіма показниками, що зазначені в нормативних документах. Тому в 2008 році у ВЦ була створена лабораторія випробувань будівельних матеріалів яка на сьогоднішній день може проводити дослідження за 58 — фізико-механічними показниками будівельних матеріалів (границя міцності на стиск, границя міцності на згин, морозостійкість та ін.; Питання щодо наявності в продуктах харчування генетично-модифікованих організмів (ГМО) — найважливіше питання часу.

Вінниччина, як аграрна область України з великим експортним потенціалом, де домінують вирощування сільськогосподарської сировини та переробна промисловість, має у складі ДП ВЦ «Вінницястандартметрологія» лабораторію для якісного визначення наявності ГМО, кількісного вмісту ГМО в продуктах харчування та сировині рослинного походження найсучаснішим методом ПЛР в реальному часі. У Випробувальному центрі ДП «Вінницястандартметрологія»діє система управління у відповідності до вимог ISO 9001:2008, яка сертифікована Британським інститутом стандартів British Standards Institution (BSI). За допомогою інформаційного програмного забезпечення «АПК — Випробувальний центр» здійснюється функціонування системи управління при проведенні випробувань від прийому та реєстрації зразка до затвердження протоколу випробувань. Створено каталог аналітичних форм діяльності ВЦ. Випробувальний центр є координатором МПР відповідно до наказу УкрЦСМ № 169 від 25.07.2002 року. Номер за реєстром — 05-20-2002.

Головним завданням ДП «Вінницястандартметрологія» як координатора МПР є не тільки оцінка точності виконання вимірювань кожної ВЛ — учасника раунду МПР та й надання ВЛ інформації щодо якості та стабільності їх роботи з метою виявлення причин, що призводять до помилкових результатів вимірювань, методична допомога по складанню коригуючи заходів та допомога в перевірці іх дієвості шляхом контрольних МПР.

Випробувальний центр приймає участь у кругових випробуваннях запропонованих Федеральним державним унітарним підприємством «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») Російської Федерації. Для забезпечення простежуваності вимірювань, підтвердження точності та вірогідності випробувальний центр ДП «Вінницястандартметрологія»використовує міжнародні стандарти (еталони) складу, властивості речовин за показниками безпеки, які мають міжнародне визнання. Ми запрошуємо до співпраці усіх зацікавлених у випуску якісної продукції і здобутті нових теоретичних і практичних знань щодо методів випробувань. Якщо у Вас є пропозиції, або потреба у наших послугах — раді Вас вислухати і допомогти!

Науково-методичний центр Науково-методичний центр

Створений з метою впровадження політики технічного регулювання, спрямованої на задоволення потреб споживачів та аграрно-промислового комплексу регіону. Основні завдання науково-методичного центру:

• організація і проведення робіт у сфері стандартизації;

• надання всебічної допомоги суб’єктам господарювання з питань стандартизації, метрології, технології виробництва, систем управління якістю, систем управління безпечністю харчової продукції, систем екологічного керування тощо;

• участь в реалізації програм захисту прав споживачів, соціально-економічного і культурного розвитку на регіональному та загальнодержавному рівнях, підвищення якості продукції і послуг;

• популяризація ідеї якості шляхом проведення конкурсів та виставок.

До складу науково-методичного центру входять 2 відділи та сектор науково-інформаційних розробок АСУ.

Інформаційно-аналітичний відділ

Інформаційно-аналітичний відділ організовує і проводить роботи у сфері стандартизації під час:

• здійснення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них, контролю терміну дії технічних умов, зареєстрованих ДП “Вінницястандартметрологія”; підготовки висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб’єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам;

• надання відгуків на проекти національних стандартів, у тому числі гармонізованих із відповідними міжнародними стандартами, та інших нормативних документів;

• формування, зберігання і ведення фонду чинних в Україні національних стандартів, технічних умов, інших видів нормативних документів, довідкових, інформаційних видань та електронних баз до них;

• налагодження системи інформування працівників підприємства про інформаційні ресурси фонду нормативних документів підприємства, терміну їх чинності, змін до них та надходження нових нормативних документів;

• організації бібліографічного і інформаційного обслуговування користувачів (в тому числі абонементне обслуговування).

Для забезпечення суб’єктів господарювання області необхідними нормативними та інформаційними документами діє довідково-інформаційний фонд, який нараховує понад 30 тисяч нормативних документів, класифікаторів, методик, рекомендацій та довідкової літератури. ДП “Вінницястандартметрологія” є офіційним агентом з виготовлення та розповсюдження на території України копій нормативних документів на паперових носіях. Наш номер в Реєстрі агентів ДП “УкрНДНЦ” – 029.

Відділ перспективного розвитку

Завданнями відділу є:

1) Надання суб’єктам господарювання за їх зверненнями науково-методичної допомоги та інформаційно— консультаційних послугз питань стандартизації під час:

• оформлення проектів нормативних документів і підготовкивимірювальних лабораторій підприємств до атестації в державній метрологічній системі;

• оформлення нормативних документів на продукцію і технологічної документації на її виробництво;

• поставлення на виробництво нових видів продукції, проведення засідань регіональної дегустаційної комісії в процесі постановки нової харчової продукції на виробництво;

• маркування та пакування продукції.

2) Популяризація і проведення роз’яснювальної роботи в сфері технічного регулювання, сприяння впровадженню підприємствами області сучасних методів системного управління в сферах забезпечення якості, безпечності та конкурентоспроможності продукції, охорони навколишнього середовища, забезпечення безпеки та гігієни праці. В цьому напрямку роботи здійснюється:

• організація і проведення заходів, спрямованих на популяризацію впровадження систем управління якістю за вимогами міжнародних стандартів ISO 9000, систем екологічного управління по ISO 14000, систем управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000, систем управління безпекою та гігієною праці за OHSAS 18000;

• підготовка навчальних матеріалів і посібників з питань систем управління якістю.

У відділі можна одержати консультації з питань нормативної документації щодо розробки, впровадження і сертифікації систем управління, а також ознайомитися з методичними матеріалами відомих закордонних і вітчизняних фахівців з якості, періодичними виданнями України і Росії, публікаціями в мережі Інтернет, навчально-консультаційними матеріалами і посібниками власної розробки.

Сектор науково-інформаційних розробок АСУ

Підрозділ програмно-інформаційного забезпечення був створений у 1995 році для задоволення сучасних потреб в автоматизованих комп’ютерних системах усіх напрямків підприємства. Зусиллями спеціалістів підрозділу заснована локальна комп’ютерна мережа ДП «Вінницястандартметрологія».

Її розвиток відбувається в напрямку інтеграції з Internet — ДП «Вінницястандартметрологія» має власне зареєстроване доменне ім’я, розвинену поштову службу — Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., WEB-сайт — http://www.sertifcentr.vinnica.ua. Крім того, науково-методичний центр організовує проведення на регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “100 кращих товарів України”, щорічної Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі», залучає підприємства регіону до участі у конкурсі на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг.

Технічний центр «Еталон»

В кінці 2003 року Вінницький держаний дослідний завод “Еталон”, заснований в 1929 році як спеціалізоване підприємство по ремонту та виготовленню ваговимірювальної техніки, увійшов до складу ДП «Вінницястандартметрологія” новим структурним підрозділом — Технічний центр “Еталон”.

ТЦ “Еталон“ виробляє ваговимірювальну техніку і запчастини до неї. Технічний центр “Еталон” має достатній технічний та інтелектуальний потенціал для виконання ремонту, технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та випробувального обладнання (ВО) на замовлення підприємств і організацій.

Виробнича дільниця

Пропонує великий вибір ваг — від традиційних механічних товарних, медичних для зважування немовлят та дорослих, до лабораторних. Основні характеристики ваг та гир підтверджені при державних контрольних випробуваннях, які постійно проводяться згідно вимог нормативних документів. Різноманітний діапазон вимірювань ваг товарних для статичного зважування на 10; 15; 20; 30; 50; 100; 150; 200; 500; 1000; 2000; 3000; 5000 кг задовольняє потребу замовників різних сфер діяльності. Ваги ВМ-20Ш13 для зважування немовлят Ваги ВН-50Ш13 для статичного зважування.

Відділ технічного обслуговування (ТО) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та атестації випробувального обладнання (ВО)

В складі технічного центру є відділ ТО ЗВТ та атестації ВО. До його складу входять висококваліфіковані спеціалісти, які виконують роботи по ремонту та технічному обслуговуванню засобів вимірювальної техніки, лабораторного обладнання, а також проводять атестацію випробувального обладнання з оформленням необхідної документації (протоколів, атестатів). Роботи проводяться оперативно як на місці експлуатації обладнання так і в лабораторіях ДП “Вінницястандартметрологія”. Атестація лабораторного обладнання проводиться згідно графіка за викликом підприємства. Вигідним варіантом для замовника є складання “Договору по технічному обслуговуванню та атестації лабораторного обладнання“, який передбачає не тільки ремонт обладнання, а й технічне обслуговування на місці експлуатації протягом року за викликом замовника. Транспортний сектор До складу транспортного сектору входять:

• пересувні повірочні лабораторії на базі автомобілів “УАЗ“ (ППЛ);

• випробувальна лабораторія на базі автомобіля “ЗІЛ-ВО“ (ВЛ) та пересувна автомобільно-ремонтна майстерня (ПАРМ);

• вагоповірочна лабораторія на базі автомобіля “DAF“.

Весь транспорт ТЦ “Еталон“ використовується для забезпечення якості та контролю вимірювань.

Технічний відділ

Технічний відділ забезпечує всі підрозділи ДП “Вінницястандартметрологія” енергетичними ресурсами (тепло, електроенергія, газ, вода), утримує в належному стані всі комунікації, забезпечує роботу автотранспорту для безперебійної роботи підрозділів.

Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".