Історія кафедри

 

Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА) Вінницького національного технічного університету створена у травні 1995 року шляхом виділення її з структури кафедри автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки.

З метою забезпечення навчального процесу за спеціальністю 7.091402 – комп‘ютеризовані системи автоматики і управління на кафедрі з 1991 року здійснювалася цільова підготовка фахівців для харчової промисловості Подільського регіону. Перший випуск фахівців відбувся в 1996 році. З 1997 року кафедра МПА розпочала підготовку фахівців за спеціалізацією 7.091401 – „Комп‘ютеризовані системи автоматики та управління в метрології та сертифікації.”

В 2000 році кафедра МПА розпочала підготовку фахівців за напрямом 0913 – “Метрологія та вимірювальна техніка” після одержання ліценції Міністерства освіти і науки України (серія ВДП -ІІ №020077 рішення ДАК від 11.04.2000р., протокол №26) на надання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра. В 2001 році кафедрою МПА було здійснено останній випуск спеціалістів за спеціалізацією 7.091401-07 – Системи управління і автоматики для харчової промисловості, а в 2004 році за спеціальності 7.091401-02 – Системи управлення в метрології та сертифікації. З 2013 року кафедра МПА ліцензована на підготовку фахівців за спеціальністю 6.051002 – Метрологія, стандартизація та сертифікація.

З 2013 року кафедра готувала фахівців з галузі знань 0510 “Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології”

 • бакалаврів за напрямами підготовки
 • 6.051001 “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”
 • 6.051002 “Метрологія, стандартизація та сертифікація”
 • спеціалістів за спеціальностями
 • 7.051001 “Метрологія та вимірювальна техніка”
 • 7.051002 “Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції”
 • магістрів за спеціальностями
 • 8.051001 Метрологія та вимірювальна техніка”
 • 8.051002 “Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції”

На даний час у зв’язку з переходом на новий перелік спеціальностей кафедра МПА готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

З метою формування контингенту студентів кафедрою МПА проводиться систематична профорієнтаційна робота серед молоді середніх шкіл, профтехучилиш та технікумів м. Вінниці та регіону. Крім цього профорієнтаційна робота здійснюється через випускників кафедри, які працюють у різних регіонах України. Провідні викладачі кафедри МПА працюють в технічному ліцеї м. Вінниці, де викладають для випускних класів спецкурси.

Кафедра МПА підтримує зв’язок з підприємствами харчової промисловості Вінницької області, підприємствами комунального господарства, іншими організаціями. Діє філія кафедри у ДП “Вінницястандартметрологія”. Працівники центру залучаються для проведення лабораторних та практичних занять.

За останні роки спостерігається достатньо високий конкурс на спеціальність “Метрологія та вимірювальна техніка”. Зростає кількість абітурієнтів направлених організаціями, підприємствами, установами на контрактній основі. Головними заходами кафедри, спрямованими на формування оптимального співвідношення між кількістю студентів, які навчаються за держзамовленням та за контрактами, є активна профорієнтаційна та рекламна робота.

З моменту створення кафедру очолював д.т.н., професор Поджаренко Володимир Олександрович (13.11.1949-14.10.2010). Під його керівництвом захищено 4 докторських та 6 кандидатських дисертацій, опубліковано більше 500 наукових праць, серед яких 15 монографій і 20 навчальних посібників, отримано більше 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Дослідження у рамках наукової школи, заснованої професором Поджаренко В.О., проводяться, починаючи з 1980 року.

 • Основними результатами досліджень є створення:
 • інформаційно-вимірювальних систем для автоматичного контролю параметрів роторних систем;
 • методів та засобів вимірювального перетворення параметрів та технічного діагностування електричних машин;
 • теорія побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації.

Результати роботи наукової школи професора Поджаренка В.О. впроваджені на багатьох підприємствах, серед яких «Вінницяводоканал», «Українська горілчана команія «Nemiroff»», «Хмельницьктеплокоммуненерго», «Хмельницькводоканал», Вінницький завод «Кристал», Ямпільский приладобудівний завод.

Праці професора Поджаренка В.О. отримали високу оцінку на міжнародній науково-технічній виставці „EAST-WEST EURO INTELECT”, VARNA Болгарія, 1996 – срібна медаль та відзначені почесним знаком Держстандарту України „За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації”.

З вересня 2010 р. кафедрою завідує Кучерук Володимир Юрійович. Закінчив Вінницький політехнічний інститут у 1991 році по спеціальності “Автоматика та телемеханіка”. У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукової ступені кандидата технічних наук на тему “Розробка та дослідження інформаційно-вимірювальної системи механічних характеристик електричних машин”. Доцент кафедри метрології та промислової автоматики з 2001 року. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукової ступені доктора технічних наук на тему “Інформаційно-вимірювальні системи технічної діагностики електромеханічних перетворювачів енергії”. З 2006 року – професор кафедри метрології та промислової автоматики.

Значний внесок в історію кафедри зробили:

Поджаренко В.О.

професор

Поджаренко Володимир Олександрович – (13.11.1949-14.10.2010). У 1967 році закінчив середню школу і поступив до Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1972 році за спеціальністю «Радіотехніка». Кваліфікація: радіоінженер.

Після закінчення інституту працював на посадах інженера, молодшого наукового співробітника Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту, а з 1 вересня 1973 року став асистентом кафедри електровимірювань та промислової електроніки цього філіалу (нині Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)) і дійшов до професора, завідувача кафедри метрології та промислової автоматики.

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Вчене звання доцента одержав в 1989 році. В 1995 році захистив докторську дисертацію на тему: “Дослідження та розробка інтелектуальних вимірювальних систем характеристик електромеханічних перетворювачів енергії”. В 1998 році отримав вчене звання професора кафедри метрології та промислової автоматики, з 1994 року був академіком Української технологічної академії, очолював її Подільське регіональне відділення.

Творчий доробок професора Поджаренка В.О. – понад 190 наукових праць та навчально-методичних робіт, в тому числі 52 винаходи, що захищені авторськими свідотствами і патентами, 17 навчальних посібників, п’ять з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України, 3 монографії. Був співорганізатором декількох та учасник понад 50 Міжнародних наукових і науково-практичних симпозіумів, конференцій, семінарів із проблем метрології, стандартизації, сертифйікації та енергозберігаючих технологій.

Був членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, редакційних колегій журналів «Вісник ВПІ», «Вісник національного університету “Львівська політехніка”» (серія “Метрологія та вимірювальна техніка”), науково-технічної збірки “Автоматизація технологічних процесів та промислова екологія” Сєвєродонецького технологічного інституту.

Професор Поджаренко В.О. удостоєний срібної медалі на виставці “East-West Europian Intellect”у 1998 році, що проходила в м. Софія (Болгарія). Наказом Держкомстандарту України № 265 від 12.10.1999 р. нагороджений нагрудним знаком “За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації”. З 2000 року за його ініціативи вперше було відкрито у Подільському регіоні спеціальність “Метрологія та вимірювальна техніка”.

Заснував наукову школу “Інформаційно-вимірювальні системи в енергозберігаючих технологіях”. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Співпраця із компанією Shneider Electric(Франція) дала змогу практично реалізувати ряд проектів і одержати економічний ефект, зокрема, на підприємствах Вінницької та Хмельницької областей.

Був експертом Державної комісії з акредитації і ліцензування управління акредитації, ліцензування та нострифікації МОНУ технічних спеціальностей ВНЗ України. Приділяв значну увагу підвищенню свого науково-методичного та кваліфікаційного рівня, зокрема пройшов підвищення кваліфікації на філії фірми FESTO-DIDAKTIC при МФТУ ім. Баумана (Москва).

Кухарчук В.В.

професор

Кухарчук Василь Васильович – народився 19 вересня 1952 року на Вінниччині. У 1975 році закінчив Винницький політехнічний інститут за спеціальністю “Електронно-обчислювальні машини”. Працював на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури у відділі автоматизованих систем управління технологічними процесами на посадах інженера-електроніка, начальника конструкторського бюро, а з 1983 року – на кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту на посадах асистента, старшого викладача, доцента. З 1995 року працював на посаді доцента, а з 2000 року – на посаді професора кафедри МПА.

У 1988 році захистив кандидатську, а в 1999 році – докторську дисертацію у Вінницькому державному технічному університеті на тему “Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин”.

З 2001 року професор Кухарчук В.В. завідує кафедрою теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Вінницького національного технічного університету.

Шабатура Ю.В.

професор

Шабатура Юрій Васильович – д.т.н., професор. Працював на кафедрі з 1995 по 2009 р. Результати роботи Шабатури Ю.В. використовуються в навчальному процесі на кафедрі, при підготовці фахівців з спеціальностей: 7.091302 «Метрологія та вимірювальна техніка», 7.091401 «Системи управління і автоматики», 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Багато результатів виконаних ним досліджень стали основою для оригінальних розробок виконаних під його керівництвом бакалаврських та дипломних робіт, курсових проектів та робіт. Для підготовки студентів на рівні найкращих світових досягнень в галузі електроніки та мікросхемотехніки з врахуванням напряму наукових досліджень Ю.В. Шабатура разом з своїми учнями розробив і реально ввів в експлуатацію Інтернет-портал на якому студенти мають змогу отримати повноцінну інформацію з теоретичного курсу, лабораторного курсу, курсового проектування, попрацювати в віртуальній лабораторії, пройти тестування, або навіть здати екзамен в авторській системі дистанційної освіти Voyadger, та багато іншого.

Лисогор В.М.

професор

Лисогор Василь Микитович – після закінчення у 1964 р. Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (навчався по направленню ЕРСР) влаштувався на роботу у сланцепереробному комбінаті м. Кохтла-Ярве. У 1966 р.- лауреат державної премії СРСР серед молодих вчених, 1968 р. – відмінник НАФТОХІМПРОМУ СРСР, 1970 р. – отримав медаль «За доблесний труд СРСР», п’ятикратний учасник виставок ВДНГ СРСР, і отримав Серебряну медаль учасника ВДНГ СРСР 1970 р. – головний спеціаліст НАФТОХІМПРОМУ СРСР. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05-1307 Автоматичне управління технологічними процесами хімічної промисловості. Тема дисертації «Автоматизація процесів коксування важких залишків сланцевої смоли». У 1975 р. переїхав до м. Вінниці і влаштувався на роботу, пройшовши конкурс, у вінницькому політехнічному інституті, де послідовно займав посади: старшого викладача, доцента, декана факультету автоматики та обчислювальної техніки.
У 1995 р. захистив докторську дисертацію по спеціальності 01.05.02 -математичне моделювання та обчислювальні методи в технічних, соціальних, економічних системах. Тема докторської дисертації «Моделювання багатостадійних динамічних технологічних процесів з невизначеними та нечіткими розривами границь стадій». Лисогор В.М. нині член докторської спеціалізованої вченої ради Д 05.052.01 у Вінницькому національному технічному університеті, де опонував низку кандидатських та докторських дисертацій.

Дрючин О.О.

Доцент

Дрючин Олександр Олексійович – народився 24.11.1949 р. Працює в ВПІ-ВНТУ з 1977 р. В 1974 р. закінчив Ленінградський електротехнічний інститут зі спеціальності «Корабельна радіотехніка».
В 1983 р. закінчив аспірантуру при КПІ по спеціальності «Методи вимірювання електричних і магнітних величин», а в 1992 р. захистив кандидатську дисертацію «Вимірювальні перетворювачі середньоквадратичних значень параметрів випадкових сигналів». Науковий напрямок – перетворювальна і силова електроніка. Надруковано біля 60 науково-технічних і навчальних робіт, отримано 17 авторських свідоцтв на винаходи. На кафедрі МПА працював у 2004-2009 р.р. Читав дисципліни: «Основи електроніки», «Основи метрології і вимірювальної техніки» та ін.

Капіцький Я.І.

Доцент

Капіцький Ярослав Іванович – народився 30 липня 1941 р. в с. Тальчин Андрушівського району Житомирської області. У 1964 р. закінчив Томський інститут радіоелектроніки та електротехніки за спеціальністю «Діелектрики та напівпровідники». Кандидатську дисертацію захистив в 1973 р. в Новосибірському електротехнічному інституті. З 1979 р. – доцент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки ВПІ. На кафедрі МПА працював в 1995-2001 р.р. Викладав дисципліни «Проектування засобів втоматики», «Надійність засобів автоматики». Наукова діяльність пов’язана з розробкою нових методів і засобів аналізу вимірювальних сигналів.

Бандак М.І.

Доцент

Бандак Мирча Іванович – народився 25.02.1942 р. в с. Дубно Сорокського району Молдавської РСР. Закінчив Бельдський педагогічний інститут, факультет фізико-математичних наук в 1963 р. В 1969 р. закінчив факультет радіоелектроніки севастопольського приладобудівного інституту. У вінницькому політехнічному інституті працював з 1971 р. В 1974 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1984 р. – доцент кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки. На кафедрі МПА (1995-2000 р.р.) читав курси «Електроніка та мікро схемотехніка», «Електронні пристрої автоматики».
Під його керівництвом на кафедрі поставлено фронтальний метод проведення лабораторних робіт з цих дисциплін. Наукова робота пов’язана із розробкою первинних перетворювачів та пристроїв для неелектричних вимірювань параметрів різних технологічних процесів.