Співпраця

 

Науковці кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету спільно з учбово-науковим центром „Паллада” та фахівцями ДП «Вінницястандартметрологія» надають повний комплекс консалтингових послуг з нормативно-технічного аудиту, метрологічної експертизи технічної документації, в тому числі, екологічного аудиту в системах управління якістю, інноваційних та інвестиційних проектах.

До технічної документації, яка може підлягати дослідженню, належать: технічні завдання, пропозиції (заявки), звіти по НДР, пояснювальні записки до технічних та ескізних проектів, протоколи випробувань, технічні умови, проекти стандартів, технічні регламенти, експлуатаційні та ремонтні документи, програми і методики досліджень, випробувань, технологічні інструкції та регламенти, технологічні карти, проектно-кошторисна документація та інші.

Основною метою дослідження є:

 • аналіз достатності методів контролю встановлених в технологічній документації норм точності
 • перевірка відповідності методу контролю продуктивності технологічного процесу (при недостатній обґрунтованості методу контролю розглядають можливість вживання статистичних методів контролю, використання інформаційно-вимірювальних систем або методів активного контролю)
 • перевірка повноти і визначеності опису операцій контролю (повнота описів залежить від типу технічної документації)
 • розрахунок економічної доцільності обраного методу контролю
 • екологічна експертиза або аудит
 • аналіз технічної документації інвестиційних та інноваційних проектів на відповідність встановленим
  метрологічним нормам та правилам
 • аналіз правильності заходів по організації і проведенню вимірювань, у тому числі для забезпечення
  безпеки праці та захисту оточуючого середовища

Результати досліджень оформляються звітами з рекомендаціями щодо забезпечення єдності вимірювань в Україні.

Запрошуємо до співпраці інноваційні та інвестиційні підприємства, установи та заклади, підприємства комунального господарства (водоканали, теплопостачальні організації) для проведення комплексних досліджень технологічних процесів, а також можливості впровадження енергозберігаючих технологій та подальшої їх практичної реалізації.

За додатковою інформацією звертайтесь:

Вінницький національний технічний університет

кафедра метрології та промислової автоматики
м.Вінниця, Хмельницьке шосе 95, ауд. 5404
к.т.н., доцент Севастьянов Володимир Миколайович
Тел. (0432) 598-672, (050) 536-85-59
E-mail: viamypost@gmail.com

Учбово-науковий центр „Паллада”

д.т.н., проф. Кучерук Володимир Юрійович
Тел./факс (0432) 43-50-59, (096) 342-02-14

ДП «Вінницястандартметрологія»

м.Вінниця, вул. Ватутіна 23/2
Заст. генерального директора з метрологіїБілоконь Леонід Анатолійович
Тел./факс (0432) 278-437