Викладачі

На кафедрі МПА працює 10 викладачів, з них 3 доктори технічних наук; 5 кандидатів технічних наук.

За останні п‘ять років всі викладачі підвищили свою кваліфікацію шляхом захисту дисертацій, стажування, написання монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів.

Професорсько-викладацький склад кафедри МПА

ПІБ Вчена ступінь Вчене звання Посада
Кучерук Володимир Юрійович д.т.н. професор завідувач кафедрою
Васілевський Олександр Миколайович д.т.н. професор професор кафедри
Кулаков Павло Ігорович д.т.н. професор професор кафедри
Возняк Олександр Миколайович к.т.н. доцент доцент кафедри
Севастьянов Володимир Миколайович к.т.н. доцент доцент кафедри
Овчинников Костянтин В’ячеслович к.т.н. доцент кафедри
Маньковська Вікторія Сергіївна к.т.н. доцент кафедри
Дудатьєв Ігор Андрійович к.т.н. старший викладач кафедри
Присяжнюк Василь Васильович старший викладач кафедри

Аспіранти кафедри

Глушко Михайло Васильович

Навчально-допоміжний склад кафедри МПА

ПІБ Посада
Овчинников Юрій Сергійович завідуючий лабораторіями
Овчинников В’ячеслав Сергійович інженер
Ящук Віра Георгіївна інженер
Кашканова Любов Миколаївна інженер, профорг ФКСА
Лозовський Володимир Миколайович інженер
Дмітрієв Юрій Олександрович старший науковий співробітник

Фото та персональні сторінки

kucheruk

Кучерук В.Ю.

д.т.н., професор

voznyak

Возняк О.М.

к.т.н., доцент

kulakov

Кулаков П.І.

д.т.н., професор

vasilevskiy

Васілевський О.М.

д.т.н., професор

prisyazhnyuk

Присяжнюк В.В.

старший викладач

sevastyanov

Севастьянов В.М.

к.т.н., доцент

ovchinnikovk

Овчинников К.В.

к.т.н., доцент

ovchinnikovy

Овчинников Ю.С.

зав. лабораторіями

yashchuk

Ящук В.Г.

інженер

kashkanova

Кашканова Л.М.

інженер

mankovska

Маньковська В.С.

к.т.н., доцент

dudatev

Дудатьєв І.А.

к.т.н., старший викладач

dmitriev

Дмітрієв Ю.О.

старший науковий співробітник