Виберіть спеціальність : Аспіранти

Код.СпеціальністьКодДисциплінаСем.Вид
152 Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології
Фізична культура 2 РПр
Фізична культура 2 РПр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Лазерна техніка та оптоінформатика.
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація 7 РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Інноваційні та психологічні аспекти сучасної освіти 1 м. РПр
Інноваційні та психологічні аспекти сучасної освіти 1 м. РПр
Методологія та організація наукових досліджень 9 з. РПр
Обробка, аналіз та розпізнавання оптичних зображень 1 м. РПр
Оптичні транспортні технології і прилади нанофотоніки 1 м. РПр
Сучасні інформаційні технології в метрології та інформаційно-вимірювальній техніці 1 м. РПр
Ділова англійська мова 2 м. РПр
Ділова англійська мова 2 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
Основи теорії невизначеності вимірювань 2 м. РПр
Проектування оптико-цифрових систем 2 м. РПр
Технології паралельних обчислень і розподілених систем 2 м. РПр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології.
Алгоритмічні мови та програмування 1 РПр
Алгоритмічні мови та програмування 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Нормативно-технічна документація в метрології 1 РПр
Обчислювальна техніка та програмування 1 РПр
Вища математика 2 РПр
Загальна хімія 2 РПр
Теорія електричних кіл і сигналів 2 РПр
Числові методи та системи прикладних програм 2 РПр
Бази даних 3 РПр
Навчальна практика 3 РПр
Основи логіки 3 РПр
Вимірювальні перетворювачі 4 РПр
Війна в новітній історії 4 РПр
Правознавство 4 РПр
Соціологія праці та управління 4 РПр
Теорія та практика експерименту 4 РПр
Комп`ютерне опрацювання вимірювальної інформації 5 РПр
Надійність комп`ютеризованих вимірювальних систем 5 РПр
Оптичні вимірювання 5 РПр
Основи бізнесу 5 РПр
Основи ведення сучасного бізнесу 5 РПр
Основи науково-дослідної роботи 5 РПр
Основи науково-дослідної роботи 5 з. РПр
Основи стандартизації та сертифікації 5 РПр
Основи цифрової техніки 5 РПр
Екологія та основи біобезпеки і біоетики 6 РПр
Екологія та основи біобезпеки і біоетики 6 РПр
Основи SCRUM в управлінні проектами та бізнесом 6 РПр
Прикладний менеджмент та маркетинг 6 РПр
Проектування та конструювання електронних систем 6 РПр
Управління персоналом ІТ-компаній 6 РПр
Метрологія та вимірювальна техніка 7 РПр
Прикладний менеджмент та маркетинг 8 РПр
Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем 8 РПр
Управління персоналом ІТ-компаній 8 РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Інноваційні та психологічні аспекти сучасної освіти 1 м. РПр
Інноваційні та психологічні аспекти сучасної освіти 1 м. РПр
Методологія та організація наукових досліджень 9 з. РПр
Основи теорії похибок вимірювань 1 м. РПр
Сучасні інформаційні технології в метрології та інформаційно-вимірювальній техніці 1 м. РПр
Віртуальні вимірювальні прилади 2 м. РПр
Ділова англійська мова 2 м. РПр
Ділова англійська мова 2 м. РПр
Комп`ютерне оброблення вимірювальної інформації 2 м. РПр
Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів 2 м. РПр
Мікропроцесорні засоби 2 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
Основи теорії невизначеності вимірювань 2 м. РПр
Основи теорії невизначеності вимірювань 10 з. РПр
Програмовані логічні контролери 10 з. РПр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Комп`ютеризовані оптико-інформаційні системи.
Вступ до фаху 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Обчислювальна техніка та програмування 1 РПр
Основи інформаційних технологій 1 РПр
Вища математика 2 РПр
Загальна хімія 2 РПр
Теорія електричних кіл і сигналів 2 РПр
Числові методи та системи прикладних програм 2 РПр
Основи логіки 3 РПр
Вимірювальні перетворювачі 4 РПр
Війна в новітній історії 4 РПр
Основи цифрової та мікропроцесорної техніки 4 РПр
Правознавство 4 РПр
Соціологія праці та управління 4 РПр
Теорія оптичного випромінювання 4 РПр
Теорія та практика експерименту 4 РПр
Комп`ютерне опрацювання вимірювальної інформації 5 РПр
Оптичні вимірювання 5 РПр
Основи бізнесу 5 РПр
Основи ведення сучасного бізнесу 5 РПр
Основи стандартизації та сертифікації 5 РПр
Екологія та основи біобезпеки і біоетики 6 РПр
Екологія та основи біобезпеки і біоетики 6 РПр
Основи SCRUM в управлінні проектами та бізнесом 6 РПр
Основи волоконної та інтегральної оптики 6 РПр
Основи теорії інформації та кодування 6 РПр
Прикладна оптика 6 РПр
Прикладний менеджмент та маркетинг 6 РПр
Комп`ютерне моделювання систем 7 РПр
Комп`ютерні мережі 7 РПр
Лазерні технології 7 РПр
Клієнт-серверні технології для комп`ютеризованих оптико-інформаційних систем 8 РПр
Прикладний менеджмент та маркетинг 8 РПр
Управління персоналом ІТ-компаній 8 РПр
Ділова англійська мова 2 м. РПр
Ділова англійська мова 2 м. РПр