Кафедра метрології та промислової автоматики (МПА) була створена у травні 1995 року. У теперішній час кафедра входить в структуру факультету інформаційних електронних систем Вінницького національного технічного університету і завжди займає провідне місце у загальноуніверситетському рейтингу, має міцні навчальні традиції та багаторічний досвід у підготовці фахівців зі спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». На кафедрі МПА працює 7 викладачів, з них 3 доктора технічних наук та 3 кандидата технічних наук.
Кафедра проводить підготовку фахівців за освітньою програмою «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології», яка відповідає затвердженому стандарту спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Освітня програма «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології» спрямована на формування висококваліфікованих фахівців, які можуть працювати з сучасними мікропроцесорними засобами вимірювання, застосовувати комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології, володіти математичними методами обробки різноманітних даних (в тому числі у галузі веб-аналітики), розробляти мікропроцесорні засоби інформаційно-вимірювальної техніки та відповідне програмне забезпечення, досягати необхідної якості вимірювальних процесів та здійснювати їх метрологічне забезпечення.
Навчальні заняття на кафедрі проводяться академіками галузевих академій, професорами, доцентами і ще, що дуже важливо для наших студентів, представниками провідних компаній, де працюють наші випускники. Таким чином, на кафедрі активно впроваджується концепція дуальної освіти, що дозволяє нашим студентам отримати такі знання, які вимагає сьогодення, сучасний ринок праці. Три викладача кафедри є діючими експертами з акредитації освітніх програм Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.
Кафедра МПА має свої філії у медіа корпорації RIA та ДП «Вінницястандартметрологія».
На базі філії кафедри МПА у медіа корпорації RIA студенти проходять виробничу практику та отримують практичні навички та знання з веб-аналітики, роботи з великими масивами даних (Big Data), тестування програмного забезпечення, приймають участь у реальних проектах. На основі результатів проходження практики кращі випускники кафедри працевлаштовуються на роботу в один з підрозділів медіа корпорації RIA. Слід відзначити плідну співпрацю кафедри МПА з Вінницькою IT-академією. Завдяки практичній реалізації укладених договорів студенти факультета і кафедри мають можливість вивчати додаткові дисципліни у Вінницькій IT-академії, яка фінансується фондом медіа корпорації RIA, приймати участь у реальних проектах та проходити виробничу практику з перспективою подальшого працевлаштування у медіа корпорації RIA.
На базі філії кафедри у ДП «Вінницястандартметрологія» студенти проходять виробничу практику. Структура цього підприємства включає п’ять центрів – метрологічний, сертифікаційний, випробувальний, науково-методичний та технічний центр «Еталон», які надають широкий спектр послуг суб’єктам господарювання. Студенти кафедри отримують теоретичні та практичні знання у виробничих умовах. Після закінчення університету кращі випускники кафедри мають можливість працевлаштуватись на роботу у ДП «Вінницястандартметрологія».
При кафедрі функціонують безкоштовні курси по вивченню роботи з програмованими роботами всесвітньо відомої компанії Lego. Проводяться заняття по вивченню програмованих логічних контролерів VIPA у міжкафедральній спеціалізованій навчальній лабораторії компанії «СВ-Альтера».
Практична підготовка з деяких дисциплін здійснюється за допомогою сучасного обладнання, яке надано відомими компаніями «СВ-Альтера» та «Елекон Лтд», а також на обладнанні, яке впроваджено в навчальний процес за результатами наукових досліджень кафедри, в яких студенти приймають активну участь. Суттєву допомогу у забезпеченні навчального процесу надають підприємства-партнери, до яких відносяться ДП «Вінницястандартметрологія», медіа корпорація RIA, Вінницька ІТ-академія, «Вінницяелектроконтакт», «Агро-промсервіс», та інші.
До сфери професійної діяльності фахівців випускової кафедри МПА належать: підприємства, конструкторські бюро, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобів контролю та технічної діагностики, розробкою математичного та програмного забезпечення, тестуванням програмного забезпечення; метрологічні служби в науково-дослідних установах, на підприємствах усіх галузей народного господарства та в установах державного управління; наукові установи, промислові підприємства, служби зв’язку та транспортного сполучення, авіація, космонавтика, збройні сили, де обслуговуються вимірювальні засоби та застосовуються сучасні інформаційно-вимірювальні технології; відділи сертифікації, стандартизації, контролю та управління якістю продукції.

 

Для вступу на нашу освітню програму потрібні наступні сертифікати ЗНО:
1. Українська мова (базовий рівень) – 0,2 (ваговий коефіцієнт);
2. Математика (базовий рівень) – 0,4;
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,2.

У нас яскраве студентське життя: проводяться різноманітні культурно-масові, просвітницькі, спортивні заходи, конкурси – це ще одна велика яскрава сторінка студентського життя, яку ви можете для себе відкрити. Усі іногородні студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Приходьте до нас, ми допоможемо Вам стати конкурентоспроможними, кваліфікованими фахівцями, справжніми професіоналами своєї справи, успішними людьми!


Сайт кафедра МПА на сервері ВНТУ: https://mpa.vntu.edu.ua
Вінницький національний технічний університет: https://vntu.edu.ua
Факультет ІЕС: https://inrtzp.vntu.edu.ua
Філія кафедри у медіа корпорації RIA: https://analytics-ria.com
Філія кафедри у ДП «Вінницястандартметрологія»: https://mpa.vntu.edu.ua/filials/standart
ДП «Вінницястандартметрологія»: www.sertifcentr.vinnica.ua
Вінницька ІТ-академія: https://ita.in.ua
Довідка абітурієнта ВНТУ https://vntu.edu.ua/uk/information-for-enrollee