Виберіть спеціальність :   Осв. рівень :

КодСпеціальністьОКДисципліна Сем.О/ВП/ЗС/М ННР
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології.
Вища математика 3 Обов`язк. Проф. - 69335
Надійність комп`ютеризованих вимірювальних систем 3 Обов`язк. Проф. - 12103
Теорія прийняття рішень та оптимізація 3 Обов`язк. Проф. - 12440
Основи цифрової техніки 4 Обов`язк. Проф. - 56172
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 5 Обов`язк. Проф. - 34009
Політологія 5 Обов`язк. Проф. - 65784
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 6 Обов`язк. Загальна - 70536
Економіка, організація та управління бізнес-процесами 7 Обов`язк. Проф. - 63340
Інформаційно-вимірювальні системи 8 Обов`язк. Проф. - 72186
Алгоритми та структури даних 3 Вибірк. Проф. - 33171
Аналіз професійної небезпеки та цивільний захист в галузі комп`ютеризованих інформаційно-вимірювальних технологій 3 Вибірк. Загальна - 77888
Засоби протидії маніпуляціям свідомістю 3 Вибірк. Загальна - 74035
Культура публічного мовлення 3 Вибірк. Загальна - 61480
Мовний етикет ділового спілкування 3 Вибірк. Проф. - 74882
Небезпеки виробничого середовища та цивільний захист в галузі комп`ютеризованих інформаційно-вимірювальних технологій 3 Вибірк. Загальна - 77886
Основи логіки 3 Вибірк. Проф. - 61241
Психологія особистості 3 Вибірк. Загальна - 73609
Антикорупція і доброчесність 4 Вибірк. Загальна - 78078
Війна в новітній історії 4 Вибірк. Загальна - 75952
Листування в сучасній професійній діяльності 4 Вибірк. Загальна - 74090
НАТО: еволюція, збройні сили, політика 4 Вибірк. Загальна - 77706
Основи здорового способу життя та культура здоров`я суспільства 4 Вибірк. Загальна - 72105
Соціологія конфлікту 4 Вибірк. Загальна - 77140
Соціологія молоді 4 Вибірк. Загальна - 77553
Соціологія праці та управління 4 Вибірк. Загальна - 77218
Теорія та практика експерименту 4 Вибірк. Проф. - 69156
Тренінгова практика з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки 4 Вибірк. Проф. - 69158
Українська та зарубіжна культура 4 Вибірк. Загальна - 74395
Комп`ютерне опрацювання вимірювальної інформації 5 Вибірк. Проф. - 12091
Теорія прийняття рішень та оптимізація 5 Вибірк. Проф. - 12441
Startup: від створення до реалізації (тренінговий курс) 6 Вибірк. Загальна - 76016
Автоматизація ведення бізнесу 6 Вибірк. Загальна - 76437
Дослідження ринку та організація власної справи 6 Вибірк. Загальна - 74567
Комплексна підготовка до іспитів з англійської мови (рівень B2 – Upper Intermediate) 6 Вибірк. Загальна - 74169
Маркетинг та організація власного бізнесу 6 Вибірк. Загальна - 74991
Менеджмент і маркетинг 6 Вибірк. Загальна - 74527
Основи ведення сучасного бізнесу 6 Вибірк. Загальна - 71346
Підготовка до єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з англійської мови 6 Вибірк. Загальна - 74235
Підприємництво 6 Вибірк. Загальна - 74488
Прикладний менеджмент та маркетинг 6 Вибірк. Загальна - 75029
Управління бізнес-проектами 6 Вибірк. Загальна - 76273
Управління персоналом ІТ-компаній 6 Вибірк. Загальна - 69656
Фізична культура 6 Вибірк. Загальна - 70613
Цифрова економіка 6 Вибірк. Загальна - 74650
Інноваційне підприємництво 7 Вибірк. Загальна - 73265
Програмні засоби інформаційно-вимірювальних систем 7 Вибірк. Проф. - 12090
Теорія прийняття рішень та оптимізація 7 Вибірк. Проф. - 12442
Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами 8 Вибірк. Загальна - 55854
Управління інноваційними ризиками 8 Вибірк. Загальна - 5148
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Комп`ютеризовані оптико-інформаційні системи.
Вища математика 3 Обов`язк. Проф. - 69336
Основи охорони праці та безпека життєдіяльності 5 Обов`язк. Проф. - 34007
Політологія 5 Обов`язк. Проф. - 65785
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 6 Обов`язк. Загальна - 70537
Основи цифрової та мікропроцесорної техніки 6 Обов`язк. Проф. - 42389
Економіка, організація та управління бізнес-процесами 7 Обов`язк. Проф. - 63341
Вступ до фаху 1 Вибірк. Проф. - 63461
Алгоритми та структури даних 3 Вибірк. Проф. - 33172
Аналіз професійної небезпеки та цивільний захист в галузі комп`ютеризованих інформаційно-вимірювальних технологій 3 Вибірк. Загальна - 77889
Засоби протидії маніпуляціям свідомістю 3 Вибірк. Загальна - 74048
Культура публічного мовлення 3 Вибірк. Загальна - 61481
Мовний етикет ділового спілкування 3 Вибірк. Проф. - 74883
Небезпеки виробничого середовища та цивільний захист в галузі комп`ютеризованих інформаційно-вимірювальних технологій 3 Вибірк. Загальна - 77887
Основи логіки 3 Вибірк. Проф. - 61242
Психологія особистості 3 Вибірк. Загальна - 73610
Антикорупція і доброчесність 4 Вибірк. Загальна - 78079
Війна в новітній історії 4 Вибірк. Загальна - 75967
Листування в сучасній професійній діяльності 4 Вибірк. Загальна - 74091
НАТО: еволюція, збройні сили, політика 4 Вибірк. Загальна - 77707
Основи здорового способу життя та культура здоров`я суспільства 4 Вибірк. Загальна - 72121
Правознавство 4 Вибірк. Загальна - 69826
Соціологія конфлікту 4 Вибірк. Загальна - 77154
Соціологія молоді 4 Вибірк. Загальна - 77567
Соціологія праці та управління 4 Вибірк. Загальна - 77234
Теорія та практика експерименту 4 Вибірк. Проф. - 69157
Тренінгова практика з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки 4 Вибірк. Проф. - 69159
Українська та зарубіжна культура 4 Вибірк. Загальна - 74396
Startup: від створення до реалізації (тренінговий курс) 6 Вибірк. Загальна - 76032
Автоматизація ведення бізнесу 6 Вибірк. Загальна - 76452
Дослідження ринку та організація власної справи 6 Вибірк. Загальна - 74582
Комплексна підготовка до іспитів з англійської мови (рівень B2 – Upper Intermediate) 6 Вибірк. Загальна - 74170
Маркетинг та організація власного бізнесу 6 Вибірк. Загальна - 75006
Менеджмент і маркетинг 6 Вибірк. Загальна - 74542
Основи ведення сучасного бізнесу 6 Вибірк. Загальна - 71358
Основи волоконної та інтегральної оптики 6 Вибірк. Проф. - 42412
Основи цифрової обробки сигналів 6 Вибірк. Проф. - 33085
Підготовка до єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з англійської мови 6 Вибірк. Загальна - 74236
Підприємництво 6 Вибірк. Загальна - 74503
Прикладний менеджмент та маркетинг 6 Вибірк. Загальна - 75044
Управління бізнес-проектами 6 Вибірк. Загальна - 76286
Фізична культура 6 Вибірк. Загальна - 70614
Цифрова економіка 6 Вибірк. Загальна - 74665
Хмарні технології 7 Вибірк. Проф. - 63628
Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами 8 Вибірк. Загальна - 55866
Оптика біотканин 8 Вибірк. Проф. - 33213
Оптичні технології штучного інтелекту 8 Вибірк. Проф. - 44077