"Основи робототехніки та промислової мехатроніки"

Гурток входить до складу кафедри метрології та промислової автоматики ВНТУ (відповідно до рішення засідання кафедри МПА протокол №11 від 02.02.2022 р.) та створений як об’єднання студентів, магістрантів та аспірантів для здійснення науково-технічної роботи. 

Метою роботи СНГ "Основи робототехніки та промислової мехатроніки" є підвищення якості та рівня технічної обізнаності студентів шляхом вивчення сучасних інформаційно-технічних систем, зокрема мобільних автоматизованих технічних систем, а також формування цікавого дозвілля у студентському середовищі.

Керівник гуртка: к.т.н., доцент Дудатьєв Ігор Андрійович

 
Тематика курсу "Основи робототехніки та промислової мехатроніки" (16 годин)

Теоретична частина

Лекція №1
Основні поняття та визначення курсу. Компоненти апаратної та програмної частини курсу. Середовища програмування. Інтерфейси.
Лекція №2
Сенсори. Стани та події. Вивчення засобів та методів для отримання роботехнічними системами інформації про навколишнє середовище.
Лекція №3
Мова програмування NXT-G.
Лекція №4
Мова програмування NXT-C.

Практична частина

Практична робота №1
Створення найпростішої програми. Керування двигунами за допомогою блока Move.
Практична робота №2
Робота з сенсором температури, сенсором дотику, ультразвуковим сенсором, сенсором кольору, сенсором звуку, енкодером.
Практична робота №3
Цикли. Способи передачи даних між блоками. Змінні та константи. Створення власних блоків.
Практична робота №4
Вирішення задачі керування з зворотнім зв'язком. Релейний та пропорційний регулятори.

Залік !