Виберіть спеціальність : Аспіранти

Код.СпеціальністьКодДисциплінаСем.Вид
152 Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології
Нормування показників надійності технічних засобів 1 з. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 1 з. РПр
Фізична культура 2 РПр
Фізична культура 2 РПр
Політологія 7 РПр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Лазерна техніка та оптоінформатика.
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація 7 РПр
Політологія 7 РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Методологія та організація наукових досліджень 9 з. РПр
Оптичні транспортні технології і прилади нанофотоніки 1 м. РПр
Сучасні інформаційні технології в метрології та інформаційно-вимірювальній техніці 1 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Комп`ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології.
Алгоритмічні мови та програмування 1 РПр
Алгоритмічні мови та програмування 1 РПр
Загальна хімія 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Нормативно-технічна документація в метрології 1 РПр
Обчислювальна техніка та програмування 1 РПр
Фізична культура 1 РПр
Вступ до фаху 2 РПр
Соціологія праці та управління 2 РПр
Числові методи та системи прикладних програм 2 РПр
Бази даних 3 РПр
Вища математика 3 РПр
Навчальна практика 3 РПр
Психологія особистості 3 РПр
Фізична культура 3 РПр
Фізична культура 3 РПр
Філософія 3 РПр
Вимірювальні перетворювачі 4 РПр
Основи аналогової та цифрової техніки 4 РПр
Основи аналогової техніки 4 РПр
Спецглави математики 4 РПр
Управління персоналом ІТ-компаній 4 РПр
Комп`ютерне опрацювання вимірювальної інформації 5 РПр
Маркетинг та організація власного бізнесу 5 РПр
Надійність комп`ютеризованих вимірювальних систем 5 РПр
Оптичні вимірювання 5 РПр
Основи SCRUM в управлінні проектами та бізнесом 5 РПр
Основи бізнесу 5 РПр
Основи ведення сучасного бізнесу 5 РПр
Основи науково-дослідної роботи 5 РПр
Основи науково-дослідної роботи 5 з. РПр
Основи стандартизації та сертифікації 5 РПр
Основи цифрової техніки 5 РПр
Екологія та основи біобезпеки і біоетики 6 РПр
Комунікологія 6 РПр
Українська та зарубіжна культура 6 РПр
Економіка та організація виробництва 7 РПр
Метрологія та вимірювальна техніка 7 РПр
Політологія 7 РПр
Еталони одиниць фізичних величин 8 РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в галузі електроніки та телекомунікацій 1 м. РПр
Методологія та організація наукових досліджень 9 з. РПр
Основи теорії похибок вимірювань 1 м. РПр
Програмовані логічні контролери 1 м. РПр
Сучасні інформаційні технології в метрології та інформаційно-вимірювальній техніці 1 м. РПр
Віртуальні вимірювальні прилади 2 м. РПр
Конструювання та технологія виготовлення вимірювальних приладів 2 м. РПр
Мікропроцесорні засоби 2 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
Нормування показників надійності технічних засобів 2 м. РПр
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Комп`ютеризовані оптико-інформаційні системи.
Вступ до фаху 1 РПр
Загальна хімія 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Інженерна графіка 1 РПр
Обчислювальна техніка та програмування 1 РПр
Основи інформаційних технологій 1 РПр
Фізична культура 1 РПр
Соціологія праці та управління 2 РПр
Числові методи та системи прикладних програм 2 РПр
Вища математика 3 РПр
Психологія особистості 3 РПр
Фізична культура 3 РПр
Фізична культура 3 РПр
Філософія 3 РПр
Вимірювальні перетворювачі 4 РПр
Основи аналогової техніки 4 РПр
Основи цифрової та мікропроцесорної техніки 4 РПр
Комп`ютерне опрацювання вимірювальної інформації 5 РПр
Маркетинг та організація власного бізнесу 5 РПр
Оптичні вимірювання 5 РПр
Основи SCRUM в управлінні проектами та бізнесом 5 РПр
Основи бізнесу 5 РПр
Основи ведення сучасного бізнесу 5 РПр
Основи стандартизації та сертифікації 5 РПр
Схемотехніка оптоелектронних інформаційних пристроїв 5 РПр
Екологія та основи біобезпеки і біоетики 6 РПр
Комунікологія 6 РПр
Основи теорії інформації та кодування 6 РПр
Українська та зарубіжна культура 6 РПр
Комп`ютерне моделювання систем 7 РПр
Комп`ютерні мережі 7 РПр
Лазерні технології 7 РПр
Політологія 7 РПр
Клієнт-серверні технології для комп`ютеризованих оптико-інформаційних систем 8 РПр