НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ

До уваги:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ МЕТРОЛОГІЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ

Кафедра проводить підготовку фахівців за освітньою програмою «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології», яка відповідає затвердженому стандарту спеціальності 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Освітня програма «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології» спрямована на формування висококваліфікованих фахівців, які можуть працювати з сучасними мікропроцесорними засобами вимірювання, застосовувати комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології, володіти математичними методами обробки різноманітних даних (в тому числі у галузі вебаналітики), розробляти мікропроцесорні засоби інформаційно-вимірювальної техніки та відповідне програмне забезпечення, досягати необхідної якості вимірювальних процесів та здійснювати їх метрологічне забезпечення.

Персонал:


 • доцент: 1
 • старший викладач: 1
 • начальник: 1
 • *інженер: 1

Публікації (з репозиторіїв університету)


 • Методичні вказівки : 20
 • Навчальні посібники : 15
 • Лекції : 2
 • Навчальні програми : 9
 • Робочі програми : 7
 • Підручники : 1
 • Навчально-методичні посібники : 1
 • Практикум : 7
 • Робочі плани : 6
 • Переліки питань, тестові завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок студентів (залік, іспит) : 3
 • Інформац. матеріал. : 2
 • Випускові роботи : 37

Новини

Фото
опубл. Севастьянов Володимир Миколайович

Першу в Україні філію веб-аналітики, сертифікації та тестування програмного забезпечення відкрили у Вінницькому національному технічному університеті. Студентів навчатимуть працювати з великими масивами даних, оптимізувати пошукові системи, тестуванню програмного забезпечення, веб-аналітиці.
Навчати цього фаху студенів ВНТУ будуть спільно із медіа-корпорацією ...


Інформація:

Актуальні ОНП 

Освітньо-професійна програма "Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології" (Бакалавр)

Бакалавр 152 перейти
Гарант бакалаврської освітньої програми д.т.н., проф. Кулаков Павло Ігорович
Пропозиції та зауваження прохання надсилати за адресою kulakovpi@gmail.com


Освітньо-професійна програма "Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології" (Магістр)

Магістр 152 перейти
Гарант магістерської освітньої програми д.т.н., проф. Кучерук Володимир Юрійович
Пропозиції та зауваження прохання надсилати за адресою vladimir.kucheruk@gmail.com

Освітньо-наукова програма "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (Доктор філософії)

Доктор філософії 152 перейти
Гарант освітньої програми третього рівня вищої освіти д.т.н., проф. Осадчук Олександр Володимирович
Пропозиції та зауваження прохання надсилати за адресою osadchuk.av69@gmail.com


Навчальний план (доктор філософії 152, денна форма)
Навчальний план (доктор філософії 152, заочна форма)

Резензія №1
Рецензія №2

Попередня ОНП "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (Доктор філософії)

Доктор філософії 152 перейти
Попередній навчальний план (доктор філософії 152, денна форма) перейти
Попередній навчальний план (доктор філософії 152, заочна форма) перейти